Velkommen til GFT, treningsenteret i Gjerdrum
Sammen når vi nye mål!.

Gruppetrening